Պայթուցիկ նյութ “ANFO”

«ANFO»-ն արդյունաբերական պայթուցիկ նյութ է, որը նախատեսված է հողի մակերևույթին չոր հորատանցքերում պայթեցման աշխատանքների իրականացման համար, իրենից ներկայացնում է ամիակային բորակի և դիզելային վառելիքի խառնուրդ:

«ANFO» ՊՆ արտադրվում է 25 կգ և 50 կգ պարկերով:

«ANFO» ՊՆ ըստ վտանգավորության աստիճանի, համաձայն ԳՕՍՏ 19433-88, դասվում է 1 դասի 1.1 ենթադասի D համատեղելիության խմբին: ՄԱԿ-ի ցուցակով սերիական համարը – UN0082: