ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

 

 
«Armex» ոչ փամփուշտավորված արդյունաբերական 
էմուլսիոն պայթուցիկ նյութ:
 

 

 
«ANFO» արդյունաբերական պայթուցիկ նյութ: 

 

 

 

 

«Armdet» ոչ էլեկտրական նախաձեռնման համակարգեր